تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

جدول قیمت ها

کد کوتاه جدول قیمت ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


چهار برنامه

با “محبوب ترین” جعبه قیمت.

شرکت11000 تومان

خرید پلن
 • ۱۰GB فضای دیسک
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ حساب های ایمیل
 • نا محدود زیر دامنه

استاندارد45000 تومان

خرید پلن
 • ۱۰GB فضای دیسک
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ حساب های ایمیل
 • نا محدود زیر دامنه

پایه ای15000 تومان

خرید پلن
 • ۱۰GB فضای دیسک
 • ۱۰۰GB پهنای باند ماهانه
 • ۲۰ حساب های ایمیل
 • نا محدود زیر دامنه

Thress Plans

ENTERPRISE$59

Sing Up
 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

PROFESSIONAL$29

Sing Up
 • ۵GB Disk Space
 • ۵۰GB Monthly Bandwidth
 • ۱۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

STANDARD$17

Sing Up
 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

Alternative Styles

ENTERPRISE$59

 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

STANDARD$17

 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

BASIC$9

 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

Parallax

ENTERPRISE$59

 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

STANDARD$17

 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

BASIC$9

 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains
Sing Up

Small Blocks

BASIC3GB Disk Space$19

Sing Up

ADVANCED5GB Disk Space$29

Sing Up

ENTERPRISE100GB Disk Space$49

Sing Up

BUSINESS120GB Disk Space$59

Sing Up

CUSTOM500GB Disk Space$159

Sing Up

Color Plans

ENTERPRISE$59

Sing Up
 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

STANDARD$17

Sing Up
 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

BASIC$9

Sing Up
 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

ENTERPRISE$59

Sing Up
 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

STANDARD$17

Sing Up
 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

BASIC$9

Sing Up
 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

ENTERPRISE$59

Sing Up
 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

STANDARD$17

Sing Up
 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

BASIC$9

Sing Up
 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

ENTERPRISE$59

Sing Up
 • ۱۰GB Disk Space
 • ۱۰۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲۰ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

STANDARD$17

Sing Up
 • ۳GB Disk Space
 • ۲۵GB Monthly Bandwidth
 • ۵ Email Accounts
 • Unlimited subdomains

BASIC$9

Sing Up
 • ۱GB Disk Space
 • ۱۰GB Monthly Bandwidth
 • ۲ Email Accounts
 • Unlimited subdomains