تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

نمایش تصاویر

کد کوتاه نمایش تصاویر

تصویر پیشنمایش بزرگ برای نشان دادن تصویر است و می تواند با پورتو پیش نمایش کد کوتاه تصویر را.

بدون حاشیه

Preview Time

Normal
Short
Long

Tip Colors

Primary
Secondary
Tertiary
Quaternary

Fixed

Center
Top
Bottom