تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

OpenVox A810E

کارت های A810E دارای چهار پورت FXS و چهار پورت FXO بوده و نیاز به بانک کانال یا گیتوی های دسترسی را از بین می برند.

  • توضیحات
  • مشخصات

توضیحات

کارت های A810E دارای چهار پورت FXS و چهار پورت FXO بوده و نیاز به بانک کانال یا گیتوی های دسترسی را از بین می برند. اگر ماژول حذف اکویEC2032 را به کارت A810E اضافه نمایید، اکو به طور کامل حذف شده و صدایی با کیفیت بی نظیر را به شما ارائه خواهد داد. این کارت ها با پروژه های IPPBX/IVR، Asterisk، Elastix،FreeSWITCH، PBX in a Flash، trixbox و Yate و همینطور سایر PBXهای اختصاصی و متن باز، سوئیچ ها، IVR و گیتوی های ویپ سازگار می باشند.

موارد کاربرد

  •          جایگزینی برای بانک کانال
  •          کاربردهای خانگی
  •          سازمان های کوچک و متوسط
  •          ترمینیشن گیتوی به خطوط آنالوگ